BARBARA KRZYSIAK    -    SPECJALISTA IIº CHORÓB DZIECIĘCYCH

Wieloletni ORDYNATOR Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Zakres usług:
ALERGOLOGIA:

 • konsultacje alergologiczne,
 • diagnostyka astmy i alergii,
 • leczenie alergii pokarmowych i wziewnych,
 • testy alergiczne,
 • odczulanie dzieci i dorosłych,  

PEDIATRIA

 • opieka pediatryczna nad dziećmi zdrowymi i chorymi

 

ARTUR KRZYSIAK   -   SPECJALISTA IIº CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Wieloletni Z-CA ORDYNATORA Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim,  TWÓRCA Poradni Diabetologicznej w Radzyniu Podlaskim

Specjalizuje się w leczeniu cukrzycy (Diabetologia)

 Zakres usług:

 • konsultacje lekarskie w zakresie diabetologii i chorób wewnętrznych,
 • porady w zakresie oceny ryzyka powstania stopy cukrzycowej,
 • diagnostyka i leczenie chorób:
  -   serca
  -   płuc (astma)
  -   tarczycy
  -   żołądka, wątroby